1897 - 1907

De danske andelssvineslagterier begynder at samarbejde, Danmark bliver den førende leverandør af bacon til England og der sættes fokus på fødevaresikkerhed.

1902
Danish Crown fejrer 125 års jubilæum i 2012

Samarbejde sætter gang i eksporten

Andelssvineslagterierne arbejdede sammen om afsætningen af bacon på det engelske marked.
I 1902 blev selskabet Danish Bacon Agency Limited oprettet med netop det formål for øje, og Danmark blev hurtigt den vigtigste leverandør af bacon til det engelske marked.
Det var de tre andelsslagterier i Holbæk, Nykøbing Falster og Slagelse, der stiftede selskabet, og slagterierne forpligtede sig til at afskibe 400 baller bacon om ugen

1906

Baconselskabet vokser

Danish Bacon Agency Limited skiftede i 1906 navn til Danish Bacon Company, og andelsslagterierne i Randers, Fåborg, Haslev og Roskilde blev også en del af selskabet. Frem til første verdenskrig afskibede Danish Bacon Company gennemsnitligt 750 tons bacon om ugen.

1906
Danish Crown fejrer 125 års jubilæum i 2012

Kød af bedste kvalitet

At Danish Crown har fokus på kvalitet er ikke et nyt fænomen. Sådan har det været i mere end 100 år. I den sidste halvdel af 1800-tallet begyndte en lang række af de større byer - med Københavns Kommune i spidsen - at indføre kødkontrol for at sikre, at det kød der forlod slagterierne, var af højeste kvalitet. Kontrollen var dog langt fra ensartet, og derfor blev der i 1898 nedsat en Kødkontrolkommission, som fik til opgave at udarbejde et lovforslag om ensartet statskontrol, som skulle gælde i hele landet. Lovforslaget blev forelagt Rigsdagen og i 1906 blev den første lov om kødkontrol vedtaget.