Oksekød

Fersk kød fra Danish Crown

Dansk kvæg har et højt sundhedsniveau og kødkvaliteten er i top. Den danske veterinærkontrol og lovgivning er blandt verdens strengeste, og den dækker hele vejen fra dyrenes opvækst hos landmanden til kontrol af samtlige dyr på slagteriet.

Den høje standard og kontrolstatus er forbrugerens garanti for, at hygiejnen på slagterierne er i top, så det danske oksekød også på dette område opfylder sundhedskravene.

Oksekød fra Danish Crown er blandt andet kendetegnet ved:

  • Slagtning efter moderne principper og BSE-sikker slagtemetode
  • Klassificering efter EUROP-systemet
  • Hormonfrit
  • Høj håndværksmæssig kvalitet
Oksekød skal være mærket med oprindelse, så man altid kan se, hvor dyret er født, opvokset, slagtet og pakket.

Danish Crown leverer også oksekød til hele den danske detailhandel. Noget kød leveres i større udskæringer, som slagteren selv forarbejder. Andre produkter leveres som såkaldt  detailpakket fersk oksekød – se afsnit Detailpakket kød.