DC Ejerservice - svin

Ejerservice

Danish Crown er ejet af danske landmænd, der leverer svin, søer og kreaturer til koncernens slagterier. Producenterne både ejer og leverer dyr til slagtning, opskæring og videre forædling.

En del af varerne bliver solgt herhjemme – men langt den største del sælges til eksport. Danish Crown eksporterer til mere end 130 lande.

Som ejere af en af Danmarks største virksomheder, der samtidig er verdens største eksportør af svinekød, er der konstant fokus på emner som virksomhedens drift, internationale forhold, afsætning, fødevaresikkerhed og produktudvikling.

For at styrke en tæt dialog mellem koncernen og ejerne er aktiviteterne i DC Ejerservice løbende blevet udvidet med fokus på service for ejerne, når det gælder afregningen, noteringen, indtransport og lignende.

Blandt andet har alle ejere en fast kontaktperson tilknyttet. Vi har her på siderne samlet de vigtigste oplysninger, men har du yderligere spørgsmål klik her.